Merk je dat je kind niet lekker in zijn vel zit en regelmatig situaties heeft waarin het niet lukt om handig te reageren? Aan de volgende signalen van je kind merk je dat het wat hulp nodig heeft

* vaak boos of verdrietig zijn
* negatief over zichzelf denken
* faalangst, moeilijk tegen kritiek kunnen
* je kind wordt gepest of pest zelf
* vol hoofd, moeilijk tegen prikkels kunnen
* vaak moe, buikpijn of hoofdpijn (zonder medische oorzaak)
* weinig vrienden, niet mee mogen doen
* niet naar school willen
* slaap-, eet-, of zindelijkheidsproblemen
* en zo verder

Aan de hand van outdooractiviteiten, gesprekken en oefeningen gaan we met deze problemen aan de slag. De training is gebaseerd op de Rots en Watertraining, een psychofysieke weerbaarheidstraining. In de training gaan we dus vooral doen; ervaren hoe iets gaat, hoe het beter kan en vooral wat je daar zelf aan kunt doen!

Aanbod
Intakegesprek aan de hand van een vragenlijst
8 bijeenkomsten van 90 minuten, waaronder een ouderles
verslag van elke bijeenkomst, met daarin (t)huiswerk / opdrachten

Maximaal aantal leerlingen per groep: 8
Leeftijdscategorieën – 8 tot en met 12 jaar / 13 tot en met 16 jaar
Kosten € 30,00 euro per bijeenkomst, inclusief 21% BTW
Data: nog niet bekend, bij voldoende belangstelling start er een nieuwe training in oktober
In overleg zijn andere dagen/tijden ook mogelijk

Voorbeelden van vaardigheden die in de training aan bod komen

Klimmen                                     Wie ben ik?
Boogschieten                             Jezelf voorstellen
Knopen                                       Houding
Vuur maken                                Rots en water
Kaart en kompas                        (Zelf)vertrouwen
Buks schieten                             Voor jezelf opkomen
Een shelter bouwen                    Zelfverdediging
Nee zeggen